Instrucțiuni pentru tehnoredactarea rezumatelor

Rezumatul va fi redactat în limba română. 
Structura rezumatelor:
 • Titlul cu majuscule, pe rând separat, având maxim 200 de caractere inclusiv spațiile
 • Numele autorilor scrise în câmpurile dedicate pentru fiecare în parte, respectând ordinea: autor principal, coautori 
 • Afilierea autorilor (institut, oraș, pe rând separat, în ordinea autorilor)
 • Textul propriu zis va avea maxim 300 de cuvinte  (maxim 2000 de caractere, neincluzând titlul, autorii și afilierea) cuprinzând obligatoriu:
  • o introducere
  • o material și metodă
  • o rezultate și concluzii
 • Nu se accepta tabele, grafice și fotografii în rezumat
 • Abrevierile vor fi explicate la prima apariție în text
 • Se va insera obligatoriu un rând separat pentru maximum 3 cuvinte cheie
 • Abrevierile vor fi explicate la prima utilizare în text. Bibliografia nu se introduce în textul rezumatului.
 •  Un autor poate depune maxim 3 rezumate în calitate de prim autor.
Rezumatele vor fi trimise online până la 25.09.2016.