Confidentialitate

Politica de confidenţialitate srpsihosomatica.ro

Asociatia de Medicina BIO Psiho-sociala, în calitate de autor, proprietar, administrator al www.srpsihosomatica.ro, respectă caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecarei persoane care viziteaza acest site, conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

Asociatia de Medicina BIO Psiho-sociala SRL se angajează să folosească datele personale ale utilizatorilor numai în scopul inscrierii la simpozioane sau la inscrierea in Asociatie.

Furnizarea datelor personale către Asociatia de Medicina BIO Psiho-sociala nu implică obligativitate din partea utilizatorilor, iar aceștia pot refuza furnizarea acestor date în orice circumstanţe şi pot solicita în orice moment ştergerea acestora din baza de date în mod gratuit.

Aveți conform Legii nr. 677/2001 dreptul de acces la datele dumneavoastră, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale luate în baza unei prelucrări automate și dreptul de a vă adresa  justiției. Aveți de asemenea dreptul să vă refuzați prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și puteți solicita ștergerea acestora.

Asociatia de Medicina BIO Psiho-sociala folosește cookies pe durata vizitei pe site. Acestea sunt furnizate de către Google Adwords, Google Analytics, Clicky, Facebook.

Orice persoană  are dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale.

Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte sau dacă doriți să faceți modficări de orice natură, vă rugăm sa adresati o cerere scrisa datata si semnata la adresa str. Str. Turturicii nr. 3 ap. 7 Cluj-Napoca, jud. Cluj adresata d-nei Mihaela Stanculete. E-mailul de contact este mihaelastanculete@yahoo.com Dupa 1 luna de la trimiterea formularului datele utilizatorului sunt sterse de pe server, arhivate in siguranta pe computerul Asociatiei.